proje temel kavramlar 1 - Projenin Temel Kavramları

Projenin Temel Kavramları

Okunma süresi: 2 dakika

Bu yazımda, girişimciliğin temel noktası olan, projenin temel kavramlarını anlattım.

Proje Nedir?

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.

Proje Aşamaları

 • Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi
 • Sorun Analizi
 • Hedef Analizi
 • Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması
 • Faaliyet Planının Hazırlanması
 • Bütçenin Hazırlanması
proje asamalari - Projenin Temel Kavramları

Proje Döngüsü Yönetimi (Pcm) Nedir?

Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik bütünüdür.

Proje Döngüsü Projelerin planlaması ve yürütülmesi, proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir.

proje döngüsü - Projenin Temel Kavramları

Proje Döngüsün Aşamaları

Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı ilk hareket noktasıdır. (Bunu mümkün kılmak için bir ön araştırma yapmak gerekmektedir.)

Proje Formülasyonu: Proje fikrinin belirlenmesi sonrasında proje ile ilgili tüm detayların ortaya çıkarılarak fon kaynağı sağlayan kurum tarafından değerlendirmeye alınması için proje metninin ve bütçesinin hazır hale getirilmesidir. (Bunun sonucunda ilgili kurum proje için kaynak sağlama kararını verecektir.)

Ön Değerlendirme: Formülasyonu tamamlanmış olan proje teklifinin ilgili kuruluşlar tarafından değerlendirildiği aşamadır.

Finansman: Ön değerlendirmeden geçmiş olan proje için fon kaynağı sağlayan kurum ve projeyi yürütecek olan kurum arasında finansman anlaşmasının yapıldığı aşamadır. (Bu aşamada proje hedefleri ve bütçe gözden geçirilebilir.)

Uygulama: Finansman anlaşmasında yer alan kaynaklar ve süre içinde projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır.

Değerlendirme: Proje süresince belirli aralıklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonuçlarının ve etkisinin değerlendirmesi aşamasıdır.

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

 • Sistematik ve mantıklı düşünmeyi sağlar.
 • Kim? nasıl? gibi soruları cevaplar
 • Doğrusal değil, interaktif ilişkileri gösterir.
 • Bu yaklaşımın aracı mantıksal çerçeve matrisidir.
mantıksal cerceve matrisi - Projenin Temel Kavramları
 • Mantıksal çerçeve ile mantıksal çerçeve matrisi farklıdır. Matris, mantıksal çerçeve yaklaşımı ile elde edilen bulguların sonuçlarının gösterildiği, dört satırı ve dört sütunu olan görsel bir planlama aracıdır.

Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yararları

Projenin neden gerçekleştirildiği (Projenin Kapsamı),

 • Projenin neyi başarmasının beklendiği (Projenin Kapsamı ve Göstergeler),
 • Projenin bunu nasıl başaracağı (Faaliyetler ve Araçlar),
 • Projenin başarısı için hangi faktörlerin önemli olduğu (Varsayımlar),
 • Projenin başarısının değerlendirilmesi için gerekli bilginin nereden bulunacağı (Doğrulama Kaynakları),
 • Hangi araçların gerekli olduğu (Girdiler),
 • Projenin maliyetinin ne olacağı (Maliyetler),
 • Projenin başlayabilmesi için hangi ön koşul(lar)un gerçekleştirilmesinin gerektiği (Ön koşullar),

sorularını cevaplar.

Girişimcilik hakkında daha fazla bilgi almak için girişimcilik kategorisindeki diğer yazıları okuyabilirsiniz.

Yazar: Mehmet Emin Soylu

Ben Mehmet Emin Soylu 2008 yılından bugüne, İnternet ve teknoloji ile ilgileniyorum. Teknoloji, tasarım ve eğitim gibi konularda yazılar yazıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir