Türkçe Dersi Öğretim Programı

Türkçe Dersi Öğretim Programı 2022

Okunma süresi: 2 dakika

Türkçe Dersi Öğretim Programı yenileme çalışmaları bağlamında yapılan çalışmalar

• Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim programları incelenmiş, • yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar taranmış,

• Başta Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet programları, şûra kararları, siyasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar vb. dokümanlar analiz edilmiş,

• Millî Eğitim Bakanlığı programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlıkları tarafından geliştirilen anketler aracılığıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşleri toplanmış, • illerden gelen her bir branşla ilgili zümre raporları incelenmiş, • branşlara yönelik açık uçlu sorulardan oluşan ve elektronik ortamda erişime açılan anket verileri derlenmiş,

• Eğitim fakültelerimizin branşlar ölçeğinde hazırladıkları raporlar incelenmiş, bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir. Yapılan tespitler doğrultusunda öğretim programlarımız gözden geçirilip güncellenmiş ve yenilenmiştir.

Programların uygulanmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçilecek ve sonrasında yapılacak izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemeler yapılacaktır. Böylelikle programlarımızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekliliği sağlanmış olacaktır

19 Ocak 2018 Tarihli toplantıda alınan karar doğrultusunda yapılan değişiklikler

652 Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında Kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesinin 6. fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince Başkanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından izleme ve değerlendirme çalışmaları doğrultusunda güncellenen ilkokul (1-4) sınıflar ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5-8 sınıflar Türkçe dersi öğretim programının 2018-2019  eğitim ve öğretim yılından itibaren Tüm sınıf  üzerinde ekli örneğine göre uygulanması, söz konusu programa göre hazırlanacak taslak ders kitaplarının başkanlığa ilk başvurularının 15.28.28 şubat 2018 tarihleri arasında alınması kabul ve duyurusuna ilişkin takvimin ise daha sonra kurulca belirlenmesi,

Kurulumuzun 17.07.2017 tarihli ve 100 sayılı kararıyla kabul edilen ilkokul 1-4 sınıflar ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu (5- 8) sınıflar Türkçe dersi öğretim programı ile ile 05.08.2015 tarihli ve 71 sayılı kararıyla kabul edilen ilköğretim Türkçe dersi (1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sınıflar) Öğretim programının 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Yazar: Mehmet Emin Soylu

Ben Mehmet Emin Soylu 2008 yılından bugüne, İnternet ve teknoloji ile ilgileniyorum. Teknoloji, tasarım ve eğitim gibi konularda yazılar yazıyorum.

2 thoughts on “Türkçe Dersi Öğretim Programı 2022

  SHAKHZOD

  (30 Ocak 2020 - 18:38)

  Meraba turkçe b2 sertifika almam lazim yardimci olabilir misiniz?

   Mehmet Emin Soylu

   (30 Ocak 2020 - 22:14)

   Merhaba, Tömer Türkçe sertifika programları ile ilgili bir bilgim yok. Bunun için üniversitelerin Tömer bürosuna uğramanız daha iyi olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir