egt sosyolojisi 12 770x430 - Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul

Toplumsal Bir Sistem Olarak Okul

Okunma süresi: 5 dakika Okulun toplumsal bir sistem oluşu, onun kendine özgü bir kültürü olmasından dolayıdır. Okul şu kültürel özelliklere sahiptir:

egt sosyolojisi 11 770x430 - Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim

Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim

Okunma süresi: 3 dakika Hareketlilik kavramı, toplumdaki birey ya da grupların fiziksel ya da toplumsal çevredeki herhangi bir hareketini ifade eder. Genel olarak yer, zaman ve toplumsal yapıda meydana gelen hareketlilik iki türlüdür: Toplumsal hareketlilik (toplumsal konum değişmelerini içine alır.)

egt sosyolojisi 10 770x430 - Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim

Toplumsal Tabakalaşma ve Eğitim

Okunma süresi: 4 dakika Toplumsal tabakalaşma, bireylerin ve grupların sahip oldukları özelliklere göre farklı statü, rol ve sınıflara sahip olarak değerlendirilmeleri demektir. Toplum içerisinde birbirinden farklı özellik gösteren her bir kümeye tabaka denmektedir.

egt sosyolojisi 9 770x430 - Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Okunma süresi: 6 dakika Eğitimde Fırsat Eşitliği kavramı, eğitimsel kaynaklara ulaşabilme ya da onlardan yararlanma eşitliğini ifade eder. Başka bir deyimle, özellikle demokratik toplumlarda, hiçbir ayırım yapmaksızın herkesin potansiyel ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim hizmetinden eşit ölçüde yararlanma şansına sahip olmalarıdır.

egt sosyolojisi 4 770x430 - Eğitimin Toplumsal İşlevleri

Eğitimin Toplumsal İşlevleri

Okunma süresi: 5 dakika Eğitimin toplumsal işlevleri, bir toplumda eğitimin amaçları ile bağlantılı olup onun tarafından biçimlenir. Bununla birlikte, her toplumda eğitimin değişmeyen genel işlevleri vardır. İşlevler, amaca dönük eylemlerdir. Buna göre, bir eğitim sistemi örgütlenirken başlangıç noktası, önce amaç, sonra işlev olmalıdır. Aksi durumda örgütün amaçlarına dönük bir işlem yapılamamış sayılır. Eğitim yoluyla bireyin hem kişisel hem de […]

egt sosyolojisi 3 770x430 - Toplumsallaşma Süreci

Toplumsallaşma Süreci

Okunma süresi: 6 dakika Toplumsallaşma süreci, en geniş anlamıyla çocuğun eğitimi demektir. Bu sürece, aynı zamanda, topluma hazırlanma denebilir. Bu süreçte birey, belli bir toplumla ve dar anlamda ise belli bir grupla bütünleşmektedir.